Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που θα μας δώσετε υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 2016/679 («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), καθώς και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικές Πληροφορίες

Επικοινωνώντας μαζί μας, συλλέγονται τα εξής στοιχεία που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Κινητό ή και σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας
  • E-mail (ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας)
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς και με την ακόλουθη νόμιμη βάση

Συγκατάθεση: Μόνο κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης, και με βάση τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας έχετε χορηγήσει, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε μηνύματα ή να επικοινωνούμε με σκοπό την ενημέρωση για πολιτική δραστηριότητα μέσω email, τηλεφώνου (κινητού ή και σταθερού), ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων και άλλων καναλιών επικοινωνίας.

Αποκάλυψη ή και διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών

Δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε κανένα τρίτο μέρος και δεν διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εκτός εάν απαιτηθεί από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία ή λόγω συμμόρφωσης με δεσμευτική δικαστική απόφαση ή εάν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία μέτρησης επιδόσεων του παρόντος ιστότοπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν και σε χώρες εκτός ΕΟΧ, όπως, ενδεικτικά, οι ΗΠΑ.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες σας διατηρούνται για πέντε (5) έτη, εκτός εάν παρασχεθεί ρητή συγκατάθεση διατήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (όπως π.χ. μέσω επικαιροποίησης των εν λόγω στοιχείων) ή η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία επιβάλλει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα δικαιώματά σας

Ενδεικτικά, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο από τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από εμάς,
  • έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως
  • να μας ζητήσετε να σταματήσουμε οποιαδήποτε επικοινωνία,
  • έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες είναι ατελείς, ανακριβείς ή μη ενημερωμένες,
  • έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε σε μερικές περιπτώσεις τη διαγραφή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με εσάς, ή τον περιορισμό ορισμένων χρήσεων των πληροφοριών σας.
  • έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Για οποιαδήποτε απορία που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@michalispattakos.com